Menu
P

Mobning

Mobning er et socialt fænomen, som man i de seneste år er blevet opmærksom på også foregår blandt voksne, - typisk på arbejdspladser. I mobning blandt voksne ser man de samme mekanismer udfolde sig som i mobning blandt børn. Nogle optræder i rollen som krænkere, mobbere, medens andre er medløbere, og den, det går ud over, ender i rollen som offer.

En væsentlig pointe i mobning er det ulige styrkeforhold mellem en eller flere krænkere og offeret. Den norske professor Dan Olweus definerer mobning således: En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange over tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Herved forstås, at krænkeren med forsæt påfører offeret skade eller ubehag, og at der er et element af aggressivitet i handlingen.

Mobning kan ske dels verbalt, ved at man truer, nedgør og håner offeret, dels ved fysiske, chikanerende handlinger eller overgreb som at skubbe, slå og lignende. Det personligt sårende og nedværdigende er karakteristisk for mobning.

Der er tale om mobning, når personen der krænkes, ikke magter at forsvare sig.Offeret for mobning gøres ofte til syndebuk. I situationer hvor det går dårligt i et arbejdsfællesskab og situationen forværres i konflikt, ser man ofte en tilbøjelighed hos parterne til at simplificere og personificere sagen. Én bestemt person tildeles rollen som den, der er skyldig i hele miseren og gøres til syndebuk, og illusionen er, at hvis bare man kan få den skyldige givet sin fortjente straf eller gerne helt fjernet, så vil alt blive godt og organisationen vil være på ret vej igen.

Mobning på arbejdspladsen kan foregå på forskellige mere eller mindre åbenlyse, direkte eller indirekte måder. Der kan være tale om åbne angreb som udskældning, forhånelse, trusler eller nedgørende tiltale, omtale eller nedgørelse eller underkendelse af offerets faglige indsats og kvalifikationer. En mere indirekte form er udelukkelse fra gruppefællesskabet - social isolering og udstødelse.

En særlig grov form for mobning handler om social udstødelse af et medlem af medarbejdergruppen som de øvrige, inklusiv ledelsen, af forskellige grunde hellere så forlade arbejdspladsen. Påstande om manglende samarbejdsvilje og manglende faglig kompetence er blot nogle af de midler der bruges. Alle fagforbund kender til sager, hvor medlemmer mere eller mindre systematisk er blevet frosset ud af deres arbejdspladser.

Ledelsen på en arbejdsplads kan let være en del af en mobbekultur på en arbejdsplads. Medarbejdere finder sig i krænkelser af frygt for at stå uden arbejde, hvis de protesterer. Fagforbundene gør et stort arbejde for at støtte deres medlemmer i sådanne sager, men det er en udbredt opfattelse, at mange sager aldrig kommer frem, og at ofrene lider i stilhed, måske med sammenbrud til følge.

En række personer rammes meget hårdt af mobning.  Alvorlig mobning handler om social udstødelse af et individ af arbejdsgruppen. Alle har brug for social accept og inkludering i fællesskaber. Det er de allerfærreste, der er så stærke, at de på længere sigt kan leve med den psykiske belastning som mobning og social udstødelse af det kollegiale fællesskab er. I de situationer hvor der er megen mobning blandt kolleger er det psykiske arbejdsmiljø tilsvarende dårligt med ringe effektivitet og dårlig trivsel til følge.

Mobning på arbejdspladsen udgør en ekstrem belastning for den det går ud over. Der er flere eksempler på, at mobbeofre udvikler posttraumatiske stress-forstyrrelser. Se Post Traumatisk Stress under Ulykker og overgreb. Mange mobbeofre lider af psykiske og psykosomatiske stresssymptomer, der spænder lige fra personlig usikkerhed, anspændthed, diverse fysiske smerter, irritabilitet, lavt selvværd, til angst, depression og selvmordstanker. På længere sigt viser det sig at mange ofre for mobning mister kontakten til arbejdsmarkedet og bliver langtidsarbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister.

Der er således al mulig grund til at søge professionel hjælp, når man selv eller en kollega er ramt af mobning.
Som psykolog kan jeg hjælpe, hvis du oplever mobning i dit arbejdsliv.

Tlf. 616 515 59, eller e-mail: jette@grooss.net

Psykolog Jette Grooss, Sindal