Menu
P

Supervision

Jeg tilbyder supervision i forbindelse med job og karriere.

Supervision er den enkeltes og teamets mulighed for at fremlægge sine udfordringer og problemer i arbejds-situationen i et trygt forum.

Målet er at fremme en faglig læreproces, som skaber overblik og ny erkendelse af egen rolle og handle-muligheder.

Supervisionen tilsigter at give ny inspiration og mod til at handle på nyerhvervet viden, både individuelt og kollektivt.

Supervisionen skal tilsigte at forebygger stress og udbrændthed i arbejdssituationen.

Ved gruppesupervision tilsigtes at engagere deltagerne som et reflekterende team med henblik på at styrke fælles refleksionsprocesser.

Supervisionen tilsigter et systemisk perspektiv på arbejdssituationen, hvor den enkelte medarbejder ser sig selv som en positiv aktør i sine relationer.

Kontakt mig for yderligere oplysninger om mulighederne for supervision.

Tlf. 616 515 59, eller e-mail: jette@grooss.net

Psykolog Jette Grooss, Sindal