Menu
P

Vrede

Ødelægger vrede dine relationer? Mange dyrebare relationer er gået i stykker på grund af vrede, som løb løbsk. Vreden blev til ord, som aldrig skulle have været sagt eller handlinger, som aldrig skulle have været gjort.

Vrede har sin årsag i en indre uoverensstemmelse mellem forventninger, der er betinget af fortiden, og som ikke harmonerer med virkeligheden i nutiden. For den, der bliver vred, gælder det om at lære et nyt, konstruktivt reaktionsmønster, som fungerer hensigtsmæssigt i nutiden.

Som psykolog kan jeg hjælpe dig med at finde årsagen til din vrede, og gennem kognitiv terapi lære dig at reagere mere positivt og konstruktivt, når vreden ellers ville melde sig og tage over.

Hvis du har problemer med din egen eller andres vrede, er du meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål, er interesseret i et samtaleforløb eller ønsker at bestille tid.

  

Tlf. 616 515 59, eller e-mail: jette@grooss.net

Psykolog Jette Grooss, Sindal