Menu
P

Sygesikringshenvisning:

1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre

2 . Trafik- og ulykkesofre

3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

4. Personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom

5. Pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom

6. Pårørende ved dødsfald

7. Personer, der har forsøgt selvmord

8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge som følge af misdannelser el. lign.

9. Personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

10. Personer med let til moderat depression, fra 18 år og opefter, udført efter psykometrisk test

11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, fra 18 år og opefter, udført efter psykometrisk test

Unge ml. 18 -21 år og henvist på depression(10) eller angst(11) får det fulde beløb betalt af regionen.
Dvs. det er gratis at få psykologhjælp med henvisning på disse årsager.

Henvisning til behandling under sygesikringsordningen foregår via egen læge og skal ske inden 12 mdr. efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen. Undtaget fra denne tidsfrist er personer, der er henvist efter punkt 9. Der ydes maksimalt tilskud til 12 samtaler pr henvisning.